گردونه ی sunsiavash
sunsiavash (تبلیغ)

فوم بتن ، فوم بتن تکنوسا ، مایع فوم بتن

مایع فوم بتن(بتن سبک) مایع فوم خنثی با غلظت بالا مصرف در هر متر مکعب ۶/. لیتر مشخصات: دارای ph خنثی(عدم تاثیر بروی تاسیسات) زودگیر شدن بتن(بخصوص در نواحی مرطوب کشور) کف زايي بسيار قوی(جایگزین مناسب فومهای خارجی برای دستگاههای بیشتر ..

 |