گردونه ی sunsiavash
ایده پرداز طلوع (مقاله)

باشگاه مشتریان (نرم افزار سی آر ام) در شرکت های تو

اساساً باشگاه مشتریان رسالت اصلی خود را حفظ مشتریان می داند و بر اساس استراتژی های اتخاذ شده برای هر باشگاه می توان مشتریان را ترغیب به ادامه خرید از محصولات نمود .هم اکنون بسیاری از موسس بیشتر ..
sunsiavash (تبلیغ)

فوم بتن ، فوم بتن تکنوسا ، مایع فوم بتن

مایع فوم بتن(بتن سبک) مایع فوم خنثی با غلظت بالا مصرف در هر متر مکعب ۶/. لیتر مشخصات: دارای ph خنثی(عدم تاثیر بروی تاسیسات) زودگیر شدن بتن(بخصوص در نواحی مرطوب کشور) کف زايي بسيار قوی(جایگزین مناسب فومهای خارجی برای دستگاههای بیشتر ..

 |